fotoblogi.ee

Mõjustamise psühholooga


Mõjustamise psühholoogia

Pealkiri: Mõjustamise psühholooga. Teooria ja praktika

Autor: Robert B. Cialdini

Raamat “Mõjustamise psühholoogia” käsitleb erinevaid meetodeid ja tehnikaid, mida inimesed kasutavad teiste inimeste mõjutamiseks. Autorid Robert B. Cialdini ja Noah J. Goldstein annavad ülevaate erinevatest mõjutamisstrateegiatest ning selgitavad, kuidas neid strateegiaid kasutatakse erinevates olukordades.

Raamatus käsitletakse kuut erinevat mõjutamise põhimõtet: vastastikune kasu, järjepidevus, sotsiaalne tõestus, autoriteet, meeldivus ja defitsiit. Autorid selgitavad, kuidas need põhimõtted töötavad ja milliseid tehnikaid saab kasutada nende mõjutamisstrateegiate rakendamiseks.

Raamatu peatükid hõlmavad erinevaid teemasid, nagu näiteks müügitaktikad, reklaamikampaaniad, läbirääkimised, sotsiaalne mõjutamine ja jälitamise ennetamine. Autorid toovad ka erinevaid näiteid ja juhtumianalüüse, et illustreerida nende mõjutamisstrateegiate rakendamist erinevates situatsioonides.

“Mõjustamise psühholoogia” on kasulik lugemine kõigile, kes soovivad mõista, kuidas inimesed teisi mõjutavad ning kuidas saab ennast kaitsta ebasoovitava mõjutamise eest. Raamat on kirjutatud lihtsas ja arusaadavas keeles ning seda saab lugeda nii õppe- kui ka meelelahutuslikul eesmärgil.